• NGUYỄN THỊ VÂN ANH
  • Họ và tên:

   NGUYỄN THỊ VÂN ANH

  • Chức vụ:
   Bí thư Chi bộ – Hiệu Trưởng nhà trường
 • NGUYỄN THỊ THU THỦY
  • Họ và tên:

   NGUYỄN THỊ THU THỦY

  • Chức vụ:
   Phó bí thư Chi bộ – Phó Hiệu Trưởng nhà trường
 • NGUYỄN THỊ HỒNG VIỆT
  • Họ và tên:

   NGUYỄN THỊ HỒNG VIỆT

  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng nhà trường
 • Nguyễn Bích Trang
  • Họ và tên:

   Nguyễn Bích Trang

  • Chức vụ:
   Giáo viên – Tổ Trưởng Tổ 1
 • Hoàng Thúy An
  • Họ và tên:

   Hoàng Thúy An

  • Chức vụ:
   Giáo viên -Tổ phó Tổ 1
  • Chức vụ:
   Nhân Viên Bảo Vệ
 • Hoa Lê
  • Họ và tên:

   Hoa Lê

  • Chức vụ:
   Tổng Phụ Trách
 • Bùi Dao Duyên
  • Họ và tên:

   Bùi Dao Duyên

  • Chức vụ:
   Nhân Viên Văn Phòng
 • Trịnh Thanh Hằng
  • Họ và tên:

   Trịnh Thanh Hằng

  • Chức vụ:
   Nhân Viên Thư Viện
 • Trần Thị Hiếu
  • Họ và tên:

   Trần Thị Hiếu

  • Chức vụ:
   Nhân Viên Thư Viện
  • Chức vụ:
   Thủ Quỹ
 • Phạm Ngọc Anh
  • Họ và tên:

   Phạm Ngọc Anh

  • Chức vụ:
   Quản Lý Thiết Bị